Modem ve Uydu Kanal Simülatörü (ModSatSim)

Temel olarak UHF SATCOM Dalga Şeklini hedefleyerek geliştirilen bir «Soft» Kanal Simülatörü uygulaması ve Modem Simülatörüdür. Telsizlerde üretilen paketler havaya çıkmak üzere modem birimine teslim edilmek yerine TCP/IP bağlantıları üzerinden ModSatSim’e yollanır. ModSatSim içinde her bir bağlı telsiz için ayrı bir modem simülatör birimi ve bu birimleri birbirine bağlayan uydu ve kanal simülatörü birimi yer alır. Gönderici terminallerden alınan tüm paketler ilgili hatalar, gecikmeler, çakışmalar, frekans ve fiziksel seviye parametreleri göz önüne alınarak alıcı terminallere iletilir. Şartları sağlamayan alıcılar paketleri alamaz ya da bozuk olarak alır. Bu sayede:

  • Hızlı, kolay ve düşük maliyetli test ve doğrulama yapılması,
  • Gerçek hayatta oluşturulması çok zor olan senaryoları oluşturup deneme imkanı

elde edilmiş olur.

ModSatSim – Kullanıcı Arayüzü

ModSatSim – Demo

ModSatSim ile aşağıdakiler simüle edilmektedir:

  • Uydu ve Terminal zamanlamaları
  • Anlık kanal erişim tabloları
  • Paket çakışmaları
  • Kanal kalitesi/SNR ayarlamaları
  • Terminal hareketlilik ekleme
  • İstenilen paketlerin istenilen kısımlarını bozabilme
  • Duraklatma, devam ettirme ve hızlandırma

Emülasyon Ortamı

Telsiz üzerinde koşacak gömülü kodların emülasyon altyapısı ile bilgisayarlarda çalışması ile telsiz kodlarının donanıma ihtiyaç olmadan PC üzerinde koşturulma ve hata ayıklama imkanı elde edilir.

9661-AG2 Telsizleri ve Windows PC’lerden Oluşan Karma Düzenek

Telsizlerde ve PC’lerde aynı kaynak kodundan üretilmiş kod koşmaktadır. Kodların sadece derleme anahtarları farklıdır. Tüm haberleşme ModSatSim üzerinden yapılır ve Telsiz ile PC arasında karşılıklı ses ve veri çağrıları kurulabilir.

Telsiz Arayüz Simülatörü

Geliştirilen dalga şekli yazılımının test ve doğrulama aşamalarında kullanılmak üzere kullanıcı ve diğer üst arayüzlerden gelebilecek tüm mesajları simüle edecek Telsiz Arayüz Simülatörü geliştirilmiştir.

Kullanıcı Arayüzü | Mesaj Parametreleri Arayüzü

Telsiz Arayüz Simülatörü hem telsizlerde çalışan kodlara hem de bilgisayarlarda çalışan emülasyon kodlarına istenen mesajları yollayabilir. Her bir mesajın parametreleri kullanıcı tarafından belirlenir.

Loglama ve İzleme

Gömülü yazılımlarda log oluşturmak ve oluşturulan logları görüntülemek için standard kütüphaneleri kullanmak yazılımın gerçek zamanlı davranışını etkiler ve öngörülebilir olmayan sonuçlar doğurabilir. Sıklıkla tercih edilen, logları komut penceresine yazdırma veya dosyaya yazdırma gibi çözümler zayıf kullanıcı arayüzleri sebebiyle logları canlı takip etmeyi ve içinde istenilen bilgiyi bulmayı zorlaştırır. Geliştirdiğimiz Log İzleme Yazılımı log izlemeyi kolaylaştıran birçok yeteneği bir arada barındırır ve çalışılan projenin ihtiyaçlarına göre bu yetenekleri özelleştirme imkanı sağlar. Log İzleme Yazılımı ile log akışı canlı izlenebilir veya kaydedilen loglar sonradan incelenebilir. İncelenen loglar gönderici birim, anahtar kelime, öncelik veya zamana göre filtrelenebilir. Hata çözümleri için önemli olan ancak log satırında gösterilmek için uzun olan veriler, log satırıyla ilişkilendirilen ayrı bir veri penceresinde görüntülenebilir. Farklı bit sıralamaları (endianness) ve farklı bağlantı türleri (TCP/IP, Serial Port) gibi birçok yapılandırma seçeneği sayesinde, Log İzleme Yazılım Çerçevesi kolayca yeniden yapılandırılabilir ve çeşitli gömülü donanım ve yazılımlarla çalışabilir.

Log İzleme – Kullanıcı Arayüzü

Log İzleme – Demo

Infotainment Arayüz Simulatorü

Araç içi bilgi-eğlence sistemleri gelişen teknoloji ile birlikte her yeni modelde daha fazla yetenek kazanmaktadır. Bağlanırlık yetenekleri yüksek, çoklu ortam erişimi sunan ve seyir halinde kolay kullanılabilen bilgi-eğlence sistemleri, yeni araç satışlarında müşteri tercihlerini etkileyen bir faktör haline gelmektedir. Araç içi bilgi-eğlence sisteminin arayüzü (HMI) geliştirilmesinde yapılan değişikliklerin kullanıcı deneyimine etkisini ölçmek, yazılım geliştirme döngüsünü en çok yavaşlatan basamaklarından birisidir. Tasarladığımız HMI simulatorönü geliştirme ortamımıza entegre etmek, yapılan yazılım geliştirmelerinin kullanıcı deneyiminde nasıl farklar oluşturduğunu hızlı gözlemleme fırsatını oluşturuyor. Aynı zamanda ekrandaki piksellerin konumunu çeşitli kurallarla karşılaştırarak insan gözünden kaçabilecek hataların anında tespitini mümkün kılıyor.

Infotainment Arayüz Simülatörü – Kullanıcı Arayüzü

Infotainment Arayüz Simülatörü – Demo

CAN Bus Simulatorü

Günümüzde üretilen ortalama bir araçta, başta sürüş güvenliği olmak üzere, aracın fonksiyonlarını yerine getirmek için onlarca mikrokontrol birimi ve yüzlerce yazılım modülü bir arada çalışmaktadır. Mikrokontrol birimlerinin birbirleriyle uyum içinde çalışması ise CAN Bus üzerinden haberleşmeleriyle mümkün olmaktadır. Bu karmaşıklıkta bir sistemin yazılım modüllerinin birbirinden bağımsız geliştirilebilmesi, daha fazla görev paylaşımına izin vererek hem geliştirme sürecini hızlandırmaktadır. Geliştirdiğimiz CAN Bus Simülatörü, bir yazılım modülünün diğer modüllerle iletişimini simüle ederek, yazılım davranışının erken aşamada gözlemlenmesini ve hata ayıklanmasını mümkün kılıyor. Bu yöntem ile birçok hata diğer modüllerle entegre olmadan önce daha düşük maliyet ile çözülebiliyor.

CAN Bus Simülatörü – Kullanıcı Arayüzü

CAN Bus Simülatörü – Demo