Yeni Askeri/Sivil Dalga Şekilleri İçin Tasarım Desteği
  • Sistem tasarımı ve gözden geçirilmesi
  • Katmanlı mimarinin analizi ve katmanlar arası iyileştirmelerin sağlanması
  • Protokol optimizasyonları ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması

Mevcut Askeri Dalga Şekillerinin İyileştirilmesine Yönelik Danışmanlık

  • Yeni yeteneklerin eklenmesi
  • Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapılması

NATO ve Diğer Yabancı Askeri Dalga Şekillerinin Araştırma, İnceleme ve Karşılaştırılması

  • İncelenen dalga şekillerinin hem birbiriyle hem de mevcut milli dalga şekilleri ile karşılaştırılması
  • NATO ve yurtdışı savunma sanayii kuruluşları tarafından hazırlanmış olan raporların incelenmesi ve yorumlanması

Elektronik Kart Tasarım Desteği

DO-254 FPGA Fonksiyonel Doğrulama