Yazılım Doğrulama

Test simülatörleri ve otomatik testler

Giderek daha kompleks ve çok-biçimli hale gelen yazılım ürünleri ve esnekleşen geliştirme süreçleri testlerin tasarımı ve yürütülmesi açısından yeni ihtiyaçlar yaratmaktadır. Ürünün farklı konfigürasyon seçenekleri, ürün yaşam döngüsü içindeki olası değişiklikler, testlerin kolay tekrarlanabilirliği ve dayanıklılığı test sistemi tasarımı sırasında dikkate alınmalıdır. Bu ihtiyaçlar projelerimizde kullandığımız test altyapısı tarafından iki şekilde karşılanmaktadır:

  • Soyutlama ve Simülasyon
  • Otomatik Regresyon Testleri

Soyutlama ve Simülasyon

Soyutlama, test edilen birim veya sistemin hangi noktadan test edileceğinin ve test arayüzün tanımlanmasını ifade eder. Bu karar aynı zamanda sistemde hangi birimlerin simüle veya taklit (mock) edileceğini de belirler. Arke Telekom bünyesinde farklı yazılım birimleri için geliştirdiğimiz simülatörleri kullanmaktayız ve bu araçlar çalışma sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Otomatik Regresyon Testleri

Çevik (Agile), küçük basamaklarla yazılıma yeni yetenekler eklemeye dayanan bir yazılım geliştirme yöntemidir. Klasik yazılım geliştirme süreçlerinin aksine, eski yeteneklerin kaybedilmediğini doğrulamak için her geliştirme döngüsünün ardından sistem seviyesinde doğrulama ve regresyon testlerine ihtiyaç duyulur. Bu testleri otomatik gerçekleştirmek sağlıklı ve hızlı bir geliştirme döngüsünü tamamlar. Geliştirdiğimiz otomatik test altyapısı, gömülü yazılımı ve simülasyon ortamlarını çeşitli yapılandırmalarla ayağa kaldırarak önceden belirlenmiş senaryoları çalıştırır. Beklenmeyen bir çıktı görülmesi durumunda testi başarısız olarak işaretler ve sonradan incelenmek üzere logları kaydeder. Takımdaki her geliştiricinin kendi geliştirme ortamında tek tuşla testleri koşabilmesi, yapılan geliştirme sırasında oluşabilecek hataların ve gerilemelerin erken fark edilmesini ve sistem içerisine girmeden çözülebilmesini sağlar.