ZettaLogs – Bilgisayar Kayıtları Yönetimi Servisi

Günümüz çevrimiçi uygulamaları, birlikte çalışan çok sayıda ara katman (veri tabanı, web sunucusu v.b. gibi) ve uygulama yazılımlarından oluşmaktadır. Bu yazılımlar ve yazılımların üzerinde koştuğu işletim sistemi sürekli olarak durumlarını belgeleyen kayıtlar üretmektedir. Dağıtık bir şekilde ancak ortak bir amaç için çalışan bu parçaların kayıtlarının ortak noktada toplanması, gerçek zamanlı olarak incelenmesi, analiz edilmesi ve çeşitli koşullara bağlı bildirimler üretilmesi, tüm uygulamanın sağlığının denetlenmesi açısından çok önemlidir. Hata koşullarında anlık bildirimler alınması ve daha sonra hata koşullarını oluşturan olayların ayrıntılı incelenerek kök hata analizi yapılabilmesi, faaliyetlerin pürüzsüz devam etmesi ve olası hataların müşterilere en az etki edecek şekilde çözülebilmesi için gereklidir. ZettaLogs sistemi, yukarıdaki hedeflere yönelik bulut tabanlı bir bilgisayar kaydı yönetim servisi olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar, web arayüzünden sisteme kayıt olarak servisi kullanmak için hesaplar oluştururlar ve istedikleri bilgisayar kayıtlarını ZettaLogs servisine canlı olarak iletirler. Sistem, geriye doğru bir süre boyunca kayıtları muhafaza eder ve kullanıcılara kayıtlarını gerçek zamanlı analiz etmek için gerekli altyapıyı ve arayüzleri sağlar.

 • Uygulamaların kayıtlarının merkezi noktada toplanması, analizi ve arşivlenmesi,
 • Kayıtların gerçek zamanlı analiziyle uygulamaların sağlığının devamlı denetlenmesi,
 • Metin kayıtların alanlara ayrıştırıp indekslenerek gerçek zamanlı hızlı arama sağlanması,
 • Kayıtlardan çıkan metriklerin grafiklerle görselleştirilmesi,
 • Kayıtlardan çıkarılan bilgiler üstünden uyarımlar tanımlayıp, sorun oluştuğunda ekip elemanlarına gerçek zamanlı bildirimler gönderilmesi,
 • Analiz:
  • Kullanıcı eşikler koyarak uyarımlar yaratabilir
  • Çoklu arama ile korelasyon analizi
  • Kayıt alanlarının aldığı farklı değerlerin analizi
  • Akan veri (kayıtlar) üzerinde yakın gerçek zamanlı işlem
  • Çoklu kullanıcıya hizmet verebilen kolay ölçeklenir ve hata toleranslı tasarım
 • Kayıtlar arası korelasyon: Kompleks olay işleme (CEP)
  • Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme (KRR): Kural tabanlı bilgi temsili
  • Üretim Kural Sistemi (Production Rule System): Kural motoru
  • Kural girişi için anlaşılır DSL: Kullanıcı / sistem kuralları
  • Gerçekler (facts): Gelen kayıtlar, kullanıcı / sistem tanımları, kullanıcı çalışma zamanında yaratabilir (2., 3. seviye gerçekler)
 • Otomatik Anomali Tespiti
  • Özellik çıkarımı (sistem/kullanıcı gerçeklerinden özellik vektörü)
  • Otomatik ve gözetimsiz öğrenme
  • Öğrenilen modellerden kural çıkarımı
  • Kural motoru ile etkin tespit
  • Kullanıcı yönlendirmesi:
   • İnteraktif özellik tanımlama
   • Otomatik çıkarılan kurallara müdahale imkanı