Saygun Önay

After completing Bachelor’s degree in Electrical and Electronics Department of METU, he got MSc on digital/VLSI design and computer architecture from the University of California Santa Barbara. He worked for engineering companies in the US on embedded software and hardware development. After returning to Turkey, he worked for Aselsan and then Meteksan Savunma on wireless telecommunications. He completed Ph.D. in Electrical-Electronics Department of Bilkent University on Polar Codes. He co-founded ARKE Telekom in 2014 with Barış KARADENİZ. He developed cloud based, near real-time, horizontal scalable big streaming data service applications. He gave consultancy services on wireless waveform design. He continues to work on digital design, embedded software, waveform design, online web services and applications.

Barış Karadeniz

Barış received both Bachelor’s and MSc degrees in Electrical and Electronics Department of METU. Starting during his university years and after continuously working for 15 years on every stage and aspect of military waveform projects, he co-founded ARKE Telekom with Saygun ÖNAY. He currently works on networking waveforms, distributed communications protocols, design and implementation of simulation applications. He also provides consultancy services on waveform design to defense sector companies and trains young engineers in his fields of expertise.

Alper Erdoğan

Alper received his BS and MS degrees in Electronics Engineering from Bilkent University and MA degree in Philosophy from METU. Her worked in Turkish, German and U.S. companies on telecommunications networks, algorithms optimization and simulation, credit risk models, data aggregation and high performance computing. He joined ARKE Telekom in 2022 as a managing partner. He is currently working on communication protocols development, testing and verification as well as software quality and configuration management.

Ezgi Küçük

Ezgi received her BS degree from Department of Electrical and Electronics Engineering at METU. After working some time in banking IT sector, she joined ARKE Telekom. She is working on automotive embedded systems development and simulation.

Hasan Kaan Çakmak

He started working in the embedded systems while studying at Bilkent University, Department of Electrical and Electronics Engineering. He joined us after graduating in 2022. He continues to work embedded systems, simulations and waveform development projects.

Aziz Can Yılmaz

After graduating from Başkent University Biomedical Engineering Department, he started his master studies on mobile ad hoc networks at Başkent University Computer Engineering. Since 2021, he has worked on UI designs and embedded systems. He joined Arke Telekom in December 2022. He works on simulation and waveform development projects.

Özgür Efekan Katı

While studying at Hacettepe University Computer Engineering Department, he started working on Cyber Security. After graduating in 2022, continued to work, he joined our team in April 2023. He works on simulation development projects.

Egemen Demiröz

He completed his bachelor’s degree as a double major in METU Electrical-Electronics and Computer Engineering Department programs. After graduation, he worked as an embedded software development and software testing engineer. Later, he worked as backend software engineer . He joined Arke Telekom in 2024. He works on embedded software and simulation projects.

Mert Dereli

He joined us as a candidate engineer while studying at METU Electrical and Electronics Engineering Department. He graduated in 2024. He works on digital design and embedded software.

Saygun Önay

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamladıktan sonra A.B.D.’de University of California Santa Barbara’da yüksek lisansını sayısal/VLSI tasarım ve bilgisayar mimarisi üzerine yaptı. Yine A.B.D.’de sayısal tasarım, gömülü yazılım ve donanım geliştirme üzerine mühendislik şirketlerinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra önce Aselsan’da daha sonra Meteksan Savunma’da kablosuz haberleşme alanında çalıştı. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nde Kutupsal Kodlar üzerine Ph.D.’sini tamamladı. 2014 yılında Barış KARADENİZ ile ARKE Telekom’u kurdu. Bulut tabanlı, yakın gerçek zamanlı, yatay ölçeklenen büyük akan veri servis uygulamaları geliştirdi. Dalga şekli geliştirme konusunda danışmanlık yaptı. Sayısal tasarım, gömülü yazılımlar, dalga şekli tasarımı, çevrimiçi web servisleri ve uygulamaları üzerine çalışmaya devam etmektedir.

Barış Karadeniz

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını ve yüksek lisansını tamamladı. Lisans eğitimi devam ederken çalışmaya başladığı askeri dalga şekli projelerinin farklı aşamlarında 15 yılı aşkın aralıksız çalıştıktan sonra Saygun ÖNAY ile 2014 yılında ARKE Telekom’u kurdu. Ağ tabanlı dalga şekilleri, dağıtık haberleşme protokolleri, simülasyon ve benzetim ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi konularında çalışmaktadır. Dalga şekli geliştirilmesi konusunda savunma sanayii firmalarına danışmanlık yapmakta ve çalışmakta olduğu konularda genç mühendisler yetiştirmektedir.

Alper Erdoğan

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans, ODTÜ Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini aldı. Türkiye, Almanya ve A.B.D. firmalarında haberleşme ağları, ağ algoritmaları simülasyon ve optimizasyonu, online karar destek sistemleri, kredi risk modelleri ve yüksek performanslı hesaplama konularında çalıştı. 2020 yılında ortak olarak ARKE Telekom’a katıldı. Dalga şekli üst katman protokolleri geliştirilmesi, yazılım test ve doğrulaması, kalite ve konfigürasyon yönetimi konularında çalışmaktadır.

Ezgi Küçük

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Bir süre bankacılık bilgi işlem alanında çalıştıktan sonra 2022 yılında aramıza katıldı. Otomotiv gömülü sistemleri ve simülasyon projelerinde çalışmaktadır.

Hasan Kaan Çakmak

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okurken gömülü yazılım alanında çalışmaya başladı. 2022 yılında  mezun olduktan sonra aramıza katıldı. Ağırlıklı olarak gömülü sistem projelerinde çalışmaya devam etmektedir.

Aziz Can Yılmaz

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde mobil tasarsız ağlar üzerine yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2021 yılından itibaren ağırlıklı olarak gömülü yazılım olmak üzere kullanıcı ara yüzü tasarımlarında da çalıştı. 2022 yılı Aralık ayında Arke Telekom’a katıldı. Simülasyon ve dalga şekli geliştirme projelerinde çalışıyor.

Özgür Efekan Katı

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okurken Siber Güvenlik alanında çalışmaya başladı. 2022 yılında mezun olduktan sonra kısa süre daha bu alanda çalıştıktan sonra 2023 yılının Nisan ayında ekibimize katıldı. Simülasyon geliştirme projelerinde çalışmaktadır.

Egemen Demiröz

Lisans derecesini çift anadal olarak ODTÜ Elektrik-Elektronik ve  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü programlarında tamamladı. Mezun olduktan sonra gömülü yazılım geliştirme ve yazılım test mühendisi olarak çalıştı. Daha sonrasında sistem mimarisi oluşturma ve veri tabanı yönetimi planlama alanlarında çalıştı. 2024 yılında Arke Telekom’a katıldı. Gömülü yazılım ve simülasyon projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Mert Dereli

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okurken aday mühendis olarak aramıza katıldı. 2024 Yılında mezun oldu. Sayısal tasarım ve gömülü yazılım üzerine çalışmaktadır.